Birdwatching.cz - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 20.02.2024
Husa běločelá (Anser albifrons) 03.05.2024
Husice liščí (Tadorna tadorna) 03.05.2024
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 03.05.2024
Kopřivka obecná (Anas strepera) 20.02.2024
Čírka obecná (Anas crecca) 27.03.2024
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 20.02.2024
Čírka modrá (Anas querquedula) 03.05.2024
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 27.03.2024
Polák velký (Aythya ferina) 20.02.2024
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 20.02.2024
Morčák velký (Mergus merganser) 20.02.2024
Koroptev polní (Perdix perdix) 20.02.2024
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 03.05.2024
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 20.02.2024
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 20.02.2024
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 20.02.2024
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 20.02.2024
Volavka bílá (Ardea alba) 20.02.2024
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 20.02.2024
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 20.02.2024
Luňák hnědý (Milvus migrans) 20.02.2024
Luňák červený (Milvus milvus) 27.03.2024
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 27.03.2024
Moták pochop (Circus aeruginosus) 27.03.2024
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 20.02.2024
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 03.05.2024
Káně lesní (Buteo buteo) 20.02.2024
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 27.03.2024
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 27.03.2024
Lyska černá (Fulica atra) 20.02.2024
Jeřáb popelavý (Grus grus) 03.05.2024
Kulík říční (Charadrius dubius) 03.05.2024
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 03.05.2024
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 04.05.2024
Jespák obecný (Calidris alpina) 03.05.2024
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 03.05.2024
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 03.05.2024
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 03.05.2024
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 20.02.2024
Holub skalní/domácí (Columba livia) 27.03.2024
Holub doupňák (Columba oenas) 03.05.2024
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 20.02.2024
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 20.02.2024
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 03.05.2024
Výr velký (Bubo bubo) 27.03.2024
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 20.02.2024
Žluna šedá (Picus canus) 20.02.2024
Žluna zelená (Picus viridis) 20.02.2024
Datel černý (Dryocopus  martius) 20.02.2024
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 20.02.2024
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 03.05.2024
Skřivan polní (Alauda arvensis) 27.03.2024
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 03.05.2024
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 03.05.2024
Linduška lesní (Anthus trivialis) 03.05.2024
Konipas horský (Motacilla cinerea) 27.03.2024
Konipas bílý (Motacilla alba) 27.03.2024
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 27.03.2024
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 20.02.2024
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 20.02.2024
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 20.02.2024
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 20.02.2024
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 03.05.2024
Slavík modráček (Luscinia svecica) 03.05.2024
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 27.03.2024
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 03.05.2024
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 03.05.2024
Kos černý (Turdus merula) 20.02.2024
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 20.02.2024
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 20.02.2024
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 27.03.2024
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 03.05.2024
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 04.05.2024
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 03.05.2024
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 04.05.2024
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 03.05.2024
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 27.03.2024
Králíček obecný (Regulus regulus) 20.02.2024
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 27.03.2024
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 07.05.2024
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 20.02.2024
Sýkora koňadra (Parus major) 20.02.2024
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 20.02.2024
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 20.02.2024
Sýkora babka (Poecile palustris) 20.02.2024
Brhlík lesní (Sitta europaea) 20.02.2024
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 04.05.2024
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 04.05.2024
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 20.02.2024
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 20.02.2024
Straka obecná (Pica pica) 20.02.2024
Kavka obecná (Corvus monedula) 20.02.2024
Havran polní (Corvus frugilegus) 03.05.2024
Vrána šedá (Corvus cornix) 20.02.2024
Vrána černá (Corvus corone) 20.02.2024
Krkavec velký (Corvus corax) 20.02.2024
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 27.03.2024
Vrabec domácí (Passer domesticus) 20.02.2024
Vrabec polní (Passer montanus) 20.02.2024
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 20.02.2024
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 03.05.2024
Zvonek zelený (Chloris chloris) 20.02.2024
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 20.02.2024
Čížek lesní (Spinus spinus) 27.03.2024
Konopka obecná (Linaria cannabina) 03.05.2024
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 20.02.2024
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 20.02.2024
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 20.02.2024
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 20.02.2024
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 20.02.2024
Strnad luční (Emberiza calandra) 03.05.2024
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 03.05.2024
Husa tundrová (Anser serrirostris) 20.02.2024

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2024 WP Year List 2024 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 118 Renata Hasilová 131 Renata Hasilová 07.07.2024 Sedmihlásek hajní Vratislav Ježek
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 114 Birdwatching.cz 114 Birdwatching.cz 07.07.2024 Žluva hajní Vratislav Ježek
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 114 Vratislav Ježek 114 Vratislav Ježek 13.06.2024 Lejsek šedý Vratislav Ježek
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 97 Miroslav Horák 112 Miroslav Horák 13.06.2024 Ledňáček říční Vratislav Ježek
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 30.05.2024 Lejsek bělokrký Miroslav Horák
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 30.05.2024 Sedmihlásek hajní Miroslav Horák
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 30.05.2024 Břehule říční Miroslav Horák
257 Renata Hasilová 290 Renata Hasilová 30.05.2024 Rorýs obecný Miroslav Horák
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 30.05.2024 Ťuhýk obecný Miroslav Horák
235 Patrik 270 Martin Horyna 28.05.2024 Rákosník zpěvný Vratislav Ježek
227 Vratislav Ježek 264 Ondřej Beneš 17.05.2024 Pěnice slavíková Zdeněk Švajda
219 Vladimír Toman 248 Blancherose 17.05.2024 Pěnice hnědokřídlá Zdeněk Švajda
217 Martin Horyna 240 Vratislav Ježek 17.05.2024 Pěvuška modrá Zdeněk Švajda
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 12.05.2024 Bělořit šedý Vratislav Ježek
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 09.05.2024 Šoupálek krátkoprstý Miroslav Horák
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 09.05.2024 Pěnice slavíková Miroslav Horák
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 09.05.2024 Slavík obecný Miroslav Horák
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 09.05.2024 Jiřička obecná Miroslav Horák
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 08.05.2024 Volavka stříbřitá Renata Hasilová
145 Jiří Šantavý 189 Miroslav Horák 08.05.2024 Rákosník velký Renata Hasilová
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 08.05.2024 Rybák obecný Renata Hasilová
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 08.05.2024 Polák malý Renata Hasilová
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 08.05.2024 Slavík modráček Renata Hasilová
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 08.05.2024 Vodouš tmavý Renata Hasilová
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 08.05.2024 Vlha pestrá Renata Hasilová
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 08.05.2024 Tenkozobec opačný Renata Hasilová
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 08.05.2024 Rorýs obecný Renata Hasilová
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 08.05.2024 Slípka zelenonohá Renata Hasilová
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 08.05.2024 Holub skalní/domácí Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 07.05.2024 Rákosník velký Miroslav Horák