Zdeněk Švajda - WP Year list 2024

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 21.01.2024
Berneška velká (Branta canadensis) 06.05.2024
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 06.05.2024
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 06.05.2024
Čírka obecná (Anas crecca) 06.05.2024
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 21.01.2024
Polák velký (Aythya ferina) 06.05.2024
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 06.05.2024
Morčák velký (Mergus merganser) 06.05.2024
Koroptev polní (Perdix perdix) 21.01.2024
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 06.05.2024
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 06.05.2024
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 06.05.2024
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 21.01.2024
Volavka bílá (Ardea alba) 06.05.2024
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 06.05.2024
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 06.05.2024
Luňák červený (Milvus milvus) 06.05.2024
Moták pochop (Circus aeruginosus) 06.05.2024
Káně lesní (Buteo buteo) 21.01.2024
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 21.01.2024
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 21.01.2024
Lyska černá (Fulica atra) 21.01.2024
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 06.05.2024
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 21.01.2024
Holub skalní/domácí (Columba livia) 21.01.2024
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 06.05.2024
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 21.01.2024
Rorýs obecný (Apus apus) 06.05.2024
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 06.05.2024
Žluna zelená (Picus viridis) 06.05.2024
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 21.01.2024
Skřivan polní (Alauda arvensis) 06.05.2024
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 06.05.2024
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 06.05.2024
Konipas horský (Motacilla cinerea) 06.05.2024
Konipas bílý (Motacilla alba) 06.05.2024
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 21.01.2024
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 17.05.2024
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 06.05.2024
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 06.05.2024
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 06.05.2024
Kos černý (Turdus merula) 21.01.2024
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 21.01.2024
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 06.05.2024
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 17.05.2024
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 17.05.2024
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 06.05.2024
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 06.05.2024
Králíček obecný (Regulus regulus) 06.05.2024
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 21.01.2024
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 21.01.2024
Sýkora koňadra (Parus major) 21.01.2024
Brhlík lesní (Sitta europaea) 21.01.2024
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 21.01.2024
Straka obecná (Pica pica) 21.01.2024
Kavka obecná (Corvus monedula) 21.01.2024
Havran polní (Corvus frugilegus) 21.01.2024
Vrána šedá (Corvus cornix) 06.05.2024
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 06.05.2024
Vrabec domácí (Passer domesticus) 21.01.2024
Vrabec polní (Passer montanus) 21.01.2024
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 21.01.2024
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 06.05.2024
Zvonek zelený (Chloris chloris) 21.01.2024
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 21.01.2024
Čížek lesní (Spinus spinus) 21.01.2024
Konopka obecná (Linaria cannabina) 06.05.2024
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 06.05.2024
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 06.05.2024

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte