Miroslav Horák - WP Year list 2024

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 08.01.2024
Husa velká (Anser anser) 31.03.2024
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 08.01.2024
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 08.01.2024
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) Bílina, 27.01.2024, řeka u Alberta 29.01.2024
Kopřivka obecná (Anas strepera) Ústí Warty 11.04.2024
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 08.01.2024
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 08.01.2024
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 06.02.2024
Morčák prostřední (Mergus serrator) 08.01.2024
Morčák velký (Mergus merganser) 08.01.2024
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 20.03.2024
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 01.05.2024
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 08.01.2024
Bukač velký (Botaurus stellaris) 11.04.2024
Volavka bílá (Ardea alba) 08.01.2024
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 08.01.2024
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 11.04.2024
Luňák červený (Milvus milvus) 18.01.2024
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 11.04.2024
Moták pochop (Circus aeruginosus) 31.03.2024
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 11.04.2024
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 18.01.2024
Káně lesní (Buteo buteo) 02.01.2024
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 08.01.2024
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 11.04.2024
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 08.01.2024
Lyska černá (Fulica atra) 11.04.2024
Jeřáb popelavý (Grus grus) 20.03.2024
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) NP Ústí Warty, Polsko 11.04.2024
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 11.04.2024
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 11.04.2024
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 11.04.2024
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 01.05.2024
Racek bouřní (Larus canus) 08.01.2024
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 08.01.2024
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 08.01.2024
Holub skalní/domácí (Columba livia) 01.05.2024
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 20.03.2024
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 20.03.2024
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 01.05.2024
Rorýs obecný (Apus apus) 30.05.2024
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 31.03.2024
Žluna šedá (Picus canus) 23.01.2024
Žluna zelená (Picus viridis) 20.03.2024
Datel černý (Dryocopus  martius) 08.01.2024
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 02.01.2024
Skřivan polní (Alauda arvensis) 28.02.2024
Břehule říční (Riparia riparia) 30.05.2024
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 11.04.2024
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 09.05.2024
Linduška lesní (Anthus trivialis) 12.04.2024
Linduška luční (Anthus pratensis) 11.04.2024
Konipas luční (Motacilla flava) 11.04.2024
Konipas horský (Motacilla cinerea) 20.03.2024
Konipas bílý (Motacilla alba) 20.03.2024
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 17.01.2024
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 20.03.2024
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 08.01.2024
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 09.05.2024
Slavík modráček (Luscinia svecica) 11.04.2024
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 20.03.2024
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 01.05.2024
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 12.04.2024
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 14.04.2024
Kos černý (Turdus merula) 02.01.2024
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 08.01.2024
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 20.03.2024
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 08.01.2024
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 01.05.2024
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 11.04.2024
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 30.05.2024
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 11.04.2024
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 07.05.2024
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 07.05.2024
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 05.05.2024
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 05.05.2024
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 09.05.2024
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 12.04.2024
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 20.03.2024
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 01.05.2024
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 30.05.2024
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 20.03.2024
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 02.01.2024
Sýkora koňadra (Parus major) 02.01.2024
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 02.02.2024
Sýkora babka (Poecile palustris) 20.03.2024
Brhlík lesní (Sitta europaea) 05.05.2024
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 05.05.2024
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 09.05.2024
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 05.05.2024
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 30.05.2024
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 17.01.2024
Straka obecná (Pica pica) 17.01.2024
Kavka obecná (Corvus monedula) 02.02.2024
Havran polní (Corvus frugilegus) 28.02.2024
Vrána šedá (Corvus cornix) 11.04.2024
Krkavec velký (Corvus corax) 02.01.2024
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 28.02.2024
Vrabec domácí (Passer domesticus) 08.01.2024
Vrabec polní (Passer montanus) 02.01.2024
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 22.01.2024
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 01.05.2024
Zvonek zelený (Chloris chloris) 02.01.2024
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 02.01.2024
Čížek lesní (Spinus spinus) 02.01.2024
Konopka obecná (Linaria cannabina) 31.03.2024
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 22.01.2024
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 22.01.2024
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 08.01.2024
Strnad luční (Emberiza calandra) 04.04.2024
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 01.05.2024

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte