(Pi)tvorba českého ptačího názvosloví – co s ní?

  • neděle, 12 listopad 2023 17:41

Předesílám, že důvodem k následující stížnosti na práci Názvoslovné komise České společnosti ornitologické není současné (mediálně propírané) absurdní hnutí za politicko-korektní „vyčištění“ ptačích jmen od „nevhodných“ eponym – pojmenování po osobách (především těch, které nemají tak čistý osobní rejstřík, jak by si současní názvoslovní inkvizitoři ve své zaslepenosti, naivitě a absenci sebereflexe přáli).

Problémy kolem českého názvosloví se táhnou posledními dekádami jako červená nit. Před mnoha lety jsme s řadou dalších autorů v různých článcích upozorňovali, že tvorba názvosloví se děje netransparentně a technicky v podstatě středověkými metodami (za mě v článku Papežík kontra biskoupek: před další katastrofou v českém ptačím názvosloví). Dnes, o téměř dvě dekády (!) později se situace nezlepšila, spíše naopak – konstruktivní návrhy byly komisí ignorovány a tvorba, či spíše pitvorba názvosloví pokračuje.

Důvod k aktuální stížnosti

na práci Názvoslovné komise je velmi prostý: prostě se to tak nějak sešlo. Během začátku tohoto týdne se nad změnami českého názvosloví pozastavuje celá řada kolegů, např.:

- Jiří Klimeš mi v debatě o ptácích Bolívie na okraj v mailu zmíní „…názvoslovci už diverzifikovali kolibříky - rod Eriocnemis je teď česky papučka!“ Že dnes již bývalý člen komise, který patřil k těm radikálnějším (viz dále), použil vykřičník, je myslím dost výmluvné.

- Josef Nožička (Primaroute) si mi v tel. hovoru (opět jsou tématem ptáci Bolívie, nezávisle na debatě s JK) postěžuje na nečekané změny v názvosloví papoušků, které ho zaskočily na eBirdu, protože neodpovídají chovatelskému úzu a jsou matoucí.

- Martin Vavřík se na FB pozastavuje nad změnou pro Oceanites oceanicus: tradičně buřňáček Wilsonův je najednou buřňíček (sic!) žlutonohý a nesouhlasí s ní. (Když toto píšu, vyskočí na mě na FB podobný překvapený komentář od Jana Ebra, dalšího předního českého birdera). Vavřík dodává: „…že to přijal výbor ČSO jako oficiální, to mi hlava nebere.“

Reagují i další kolegové, ale tři příklady stačí, protože odrážejí jen špičku dobře známého ledovce: marně totiž pátrám v paměti, kdy bych se za poslední čtvrt století setkal s reakcí na práci komise, která by byla pozitivní - !!! (Od aktivit dal ruce pryč komise kdysi i Karel Hudec, také bývalý člen; osobní sdělení KH cca 2015)

Výjimečná shoda = myslím, že ČSO, pod jejíž patronací komise pracuje, by před tímto trvalým problémem zavírat oči neměla.

Proč?

Příklad změny:

​Komise například nedávno změnila zavedený a neproblematický český název pro Emberiza rustica ze „strnad rolní“ na „​strnad tajgový“ (iniciátorem změny byl v době svého působení v komisi J. Klimeš, osobní sdělení).

Proč změna?

Mění snad Angličané název z Rustic Bunting na Taiga Bunting?

Ne.

Proč?

Protože z​nají​ a respektují (sic!) Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury​, především princip stability jmen. Ten nám umožňuje, abychom se vůbec nějak dlouhodobě a nezmatečně domluvili. Proto je např. Fregata minor stále minor a anglicky stále Great Frigatebird, přestože není ani nejmenší, ani největší v rámci téhož rodu (HBW, díl 1.) a její názvy („latinský“ i anglický) tedy postrádají jakýkoli smysl.

Komise zapomíná na vlastní prohlášení, že „je potřeba upřednostnit kontinuitu/stabilitu národního názvosloví ptáků a plně si uvědomujeme jejich pozitiva“. Zapomíná, že vědecké jméno druhu / taxonu je pouze a jen NÁLEPKA (label) a nic dalšího. Věcná ne/správnost názvu je zcela irelevantní a není absolutně žádným důvodem pro „vylepšování“ názvu.

Příklady uvádět nemusím – pokud existuje 1 jediný druhový název, který by mezi 11 000 druhy ptáků nešlo vylepšit, v jakémkoli jazyce, ať mi jej komise sdělí. Zatím jsem se s takovým nesetkal. (Stačí se v rámci současných politicko-korektních zhůvěřilostí zamyslet nad tím, že u pohlavně dimorfních druhů je jistě nevhodné, aby se např. blackbird jmenoval blackbird, když samice přece black není; nehledě na nevhodné rasistické konotace, že…)

Pro mě (a některé další kolegy) tedy žádný „​strnad tajgový“ neexistuje; zůstává strnad rolní (viz šestá strana článku).

Stejně tak Oceanites oceanicus je, podle (nejen, viz M. Vavřík výše) mého názoru, buřňáček Wilsonův, ať už si o tom „vylepšovači“ jmen (ČR) či jejich inkvizitoři (USA) myslí cokoli, ne nějaký dosud neznámý „buřňíček (sic!) žlutonohý“, který se tu objevil z ničeho nic a bez předchozí transparentní debaty.

Navrhuji proto, aby se ČSO tímto spíše narůstajícím problémem zabývala (což už výbor ČSO přislíbil; děkuji za to).

S dalšími kolegy doufám, že tvorba nebo spíše údržba (!) názvosloví nebude nadále sólo hrou úzké a nekomunikující skupinky nepoučitelných samozvaných kreativců (?), ale transparentním a ornitologickou veřejností korigovatelným procesem.

Autor: Tomáš Grim
Zdroj: www.tomasgrim.com

Zajímanou diskusi k tématu najdete na fb profilu ZDE

Naposledy změněno neděle, 12 listopad 2023 17:54

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2024 WP Year List 2024 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 118 Renata Hasilová 131 Renata Hasilová 07.07.2024 Sedmihlásek hajní Vratislav Ježek
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 114 Birdwatching.cz 114 Birdwatching.cz 07.07.2024 Žluva hajní Vratislav Ježek
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 114 Vratislav Ježek 114 Vratislav Ježek 13.06.2024 Lejsek šedý Vratislav Ježek
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 97 Miroslav Horák 112 Miroslav Horák 13.06.2024 Ledňáček říční Vratislav Ježek
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 30.05.2024 Sedmihlásek hajní Miroslav Horák
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 30.05.2024 Břehule říční Miroslav Horák
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 30.05.2024 Rorýs obecný Miroslav Horák
257 Renata Hasilová 290 Renata Hasilová 30.05.2024 Ťuhýk obecný Miroslav Horák
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 30.05.2024 Lejsek bělokrký Miroslav Horák
235 Patrik 270 Martin Horyna 28.05.2024 Rákosník zpěvný Vratislav Ježek
227 Vratislav Ježek 264 Ondřej Beneš 17.05.2024 Pěnice hnědokřídlá Zdeněk Švajda
219 Vladimír Toman 248 Blancherose 17.05.2024 Pěvuška modrá Zdeněk Švajda
217 Martin Horyna 240 Vratislav Ježek 17.05.2024 Pěnice slavíková Zdeněk Švajda
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 12.05.2024 Bělořit šedý Vratislav Ježek
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 09.05.2024 Pěnice slavíková Miroslav Horák
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 09.05.2024 Slavík obecný Miroslav Horák
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 09.05.2024 Jiřička obecná Miroslav Horák
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 09.05.2024 Šoupálek krátkoprstý Miroslav Horák
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 08.05.2024 Vodouš tmavý Renata Hasilová
145 Jiří Šantavý 189 Miroslav Horák 08.05.2024 Vlha pestrá Renata Hasilová
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 08.05.2024 Tenkozobec opačný Renata Hasilová
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 08.05.2024 Rorýs obecný Renata Hasilová
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 08.05.2024 Slípka zelenonohá Renata Hasilová
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 08.05.2024 Holub skalní/domácí Renata Hasilová
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 08.05.2024 Volavka stříbřitá Renata Hasilová
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 08.05.2024 Rákosník velký Renata Hasilová
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 08.05.2024 Rybák obecný Renata Hasilová
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 08.05.2024 Polák malý Renata Hasilová
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 08.05.2024 Slavík modráček Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 07.05.2024 Rákosník velký Miroslav Horák