S Jarkou za strnady

  • pátek, 17 únor 2023 08:52

Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) je pěvec, který u nás v době hnízdění obývá hlavně rákosové porosty kolem rybníků. Na jaře přilétá v březnu, odlet většinou v říjnu. Výsledky kroužkování ukazují, že ptáci z Čech migrují převážně na území Francie a Španělska, strnadi z Moravy hlavně na Apeninský poloostrov, případně na Balkán. Někteří jedinci ale zůstávají u nás i v zimním období. Jednou ze zajímavostí z života Strnada rákosního je, že samci běžně mají potomstvo i s několika samicemi zaráz. Předpokládá se, že hlavním určujícím faktorem pro polygynii je zřejmě vysoká hustota hnízdící populace.

Strnad luční (Emberiza calandra) je náš největší strnad, zbarvením se podobá skřivanovi, na rozdíl od něho nemá na ocasních perech nic bílého. Je šedohnědý, s četnými podélnými tmavohnědými skvrnami. Samice je zbarvena stejně a to je výjimka mezi strnady. Zobák je silný, kuželovitý, na horní čelisti je zoubek, který zapadá do zářezu v dolní čelisti a to slouží k lepšímu držení a drcení tvrdých semen. Je stálým až potulným druhem otevřené krajiny polí a luk, často hnízdí na ruderálních plochách, výsypkách, vyhýbá se bažinám, lesům, souvislé zástavbě.

Strnad obecný (Emberiza citrinella) je považován za druh původně obývající okraje a paseky všech typů lesa, který se přizpůsobil prostředí kulturní krajiny s remízky, křovinatými mezemi a dalšími typy rozptýlené zeleně. Samec ve svatebním šatu má citronově žlutou hlavu s hnědavou kresbou, kostřec je rezavě hnědý. Zpěv je jednoduchý, snadno zapamatovatelný, samec svou písničku vytrvale opakuje z jakéhokoliv vyvýšeného místa. Naše populace jsou stálé, jen s krátkými mimohnízdními potulkami ke zdrojům potravy, kde se sdružují do hejn. Potravu hledá skoro vždy na zemi. Hnízdění začíná v polovině dubna, u nás páry mohou stihnout vyhnízdit až 3x ročně.

Strnad tajgový (Emberiza rustica) původní český název Strnad rolní, je nenápadný pták, který má teprve třetí záznam v České republice. Vyskytuje se od severní Skandinávie až po Tichý oceán. Hned po vyhnízdění na severu se vydává na dlouhou cestu, nejprve východním směrem přes Sibiř, kdy se drží lesních porostů, a pak jižně přes Čínu na zimoviště v jihovýchodní Asii. Má stejnou velikost, proporce i podobné zbarvení jako v prostém šatu Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), ale na první pohled nás zaujmou dvě bílé křídelní pásky, které u Strnada rákosního (Emberiza schoeniclus) chybí.
Tento vzácný zatoulanec byl u nás objeven v lednu 2022.

Strnad malinký (Emberiza pusilla) patří u nás k nejvzácnějším strnadům pozorovaným u nás. V prostém šatu se podobá samici Strnada rákosního (Emberiza schoeniclus), liší se bílým očním kroužkem, jednotně červenohnědými tvářemi, světlou uzdičkou, výrazným proužkem uprostřed temene. Nohy jsou vždy růžové. Video je natočené v lednu 2017 v Citově.

 

Naposledy změněno pátek, 17 únor 2023 08:56

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2024 WP Year List 2024 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 118 Renata Hasilová 131 Renata Hasilová 07.07.2024 Sedmihlásek hajní Vratislav Ježek
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 114 Birdwatching.cz 114 Birdwatching.cz 07.07.2024 Žluva hajní Vratislav Ježek
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 114 Vratislav Ježek 114 Vratislav Ježek 13.06.2024 Lejsek šedý Vratislav Ježek
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 97 Miroslav Horák 112 Miroslav Horák 13.06.2024 Ledňáček říční Vratislav Ježek
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 30.05.2024 Lejsek bělokrký Miroslav Horák
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 30.05.2024 Sedmihlásek hajní Miroslav Horák
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 30.05.2024 Břehule říční Miroslav Horák
257 Renata Hasilová 290 Renata Hasilová 30.05.2024 Rorýs obecný Miroslav Horák
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 30.05.2024 Ťuhýk obecný Miroslav Horák
235 Patrik 270 Martin Horyna 28.05.2024 Rákosník zpěvný Vratislav Ježek
227 Vratislav Ježek 264 Ondřej Beneš 17.05.2024 Pěnice slavíková Zdeněk Švajda
219 Vladimír Toman 248 Blancherose 17.05.2024 Pěnice hnědokřídlá Zdeněk Švajda
217 Martin Horyna 240 Vratislav Ježek 17.05.2024 Pěvuška modrá Zdeněk Švajda
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 12.05.2024 Bělořit šedý Vratislav Ježek
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 09.05.2024 Šoupálek krátkoprstý Miroslav Horák
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 09.05.2024 Pěnice slavíková Miroslav Horák
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 09.05.2024 Slavík obecný Miroslav Horák
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 09.05.2024 Jiřička obecná Miroslav Horák
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 08.05.2024 Volavka stříbřitá Renata Hasilová
145 Jiří Šantavý 189 Miroslav Horák 08.05.2024 Rákosník velký Renata Hasilová
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 08.05.2024 Rybák obecný Renata Hasilová
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 08.05.2024 Polák malý Renata Hasilová
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 08.05.2024 Slavík modráček Renata Hasilová
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 08.05.2024 Vodouš tmavý Renata Hasilová
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 08.05.2024 Vlha pestrá Renata Hasilová
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 08.05.2024 Tenkozobec opačný Renata Hasilová
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 08.05.2024 Rorýs obecný Renata Hasilová
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 08.05.2024 Slípka zelenonohá Renata Hasilová
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 08.05.2024 Holub skalní/domácí Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 07.05.2024 Rákosník velký Miroslav Horák