Sága vlaštovek

  • středa, 18 říjen 2023 07:12

Sam Viles píše o tom, že nejčastěji zmiňovaným tématem během rušného srpna byl velký příliv vlaštovek pestrých na Island a že tento měsíc také přinesl i mnoho jiných nearktických rarit.
Island je jedním z hot spotů v regionu Western Palearctic pro nearktické zatoulance a země ke konci měsíce zažila mimořádný příliv vlaštovek pestrých včetně tří vlaštovek obecných. Největším jednotlivým výskytem bylo 31. v Keflavíku neuvěřitelné sedmičlenné hejno, další čtyři se nacházely 28. na palubě lodi Gunilla mezi Reykjavíkem a Bekfastem. Celkově jich tento měsíc bylo na Islandu 21 – pro porovnání země dosud registrovala jen pět záznamů. Další dvě byly 22. na azorském ostrově Terceira. Ty následovaly po nebývalém přílivu mnoha stovek ptáků do Newfoundlandu a Grónska v předchozím týdnu.
Další azorské nálezy zahrnovaly jespáka nejmenšího a jespáka tundrového na Terceiře a vodouše žlutonohého na Picu. Na evropské pevnině se objevili další první transatlantičtí ptáci: Druhý norský lesňáček žlutohrdlý byl sameček, který byl 7. na Værøy, zatímco čtvrtý španělský slukovec krátkozobý – mladistvý – se nacházel na pobřeží Středozemního moře od 26. v Katalánsku v Mas Pinell.
V srpnu bylo hlášeno z celé Evropy mnoho terejů a pár z nich se objevilo v Británii, což vyvolalo senzaci. Zlatým hřebem byl mladistvý terej žlutonohý na palubě lodi MS Silja Serenade při cestě mezi finskými Helsinkami a švédským Stockholmem. Byl to první výskyt v Baltickém moři a první záznam pro Finsko a druhý pro Švédsko. Dva dospělí byli zaznamenáni u Francie a mladistvý byl hlášen u německého Syltu a další čtyři u španělské Galicie. Na moři mezi Madeirou a Azorskými ostrovy byl 23. vyfotografován nedospělý terej červenonohý.
Úžasný měsíc prožilo Estaca de Bares, které patří k předním pozorovacím místům moře na galicijském pobřeží Španělska. Největší událostí bylo objevení buřňáka červenotemenného 4., který byl prvním v kontinentální Evropě. Další pozorování zahrnovala tři tereje žlutonohé, chaluhu arktickou a buřňáka madeirského, dále několik buřňáků tmavohřbetých a buřňáci Bulwerůvové a také několik buřňáků kanárských a buřňáků šedých.
Středem pozornosti na andaluském pobřeží byl malý počet afrotropních tuláků – od moře u Tarify přiletěla 24. samička strnada pruhovaného, po které následoval zajímavý objev samečka vrabce zlatého v El Bujeo 28. Objevily se také zprávy o dalším vrabci zlatým, který se zdržoval l od 10. do 16. na Gibraltaru, kam přiletěl během saharské prachové bouře. Jinak se ve Španělsku objevili tři plameňáci malí, nejméně dva rybáci západní, u andaluského pobřeží pak rybák oranžovozobý a v Katalánsku byla stále volavka západní. Kulík pacifický v Katalánii je možná vracející se pták, zatímco dospělý racek atlantický zůstal na Isla de Ons, v Galicii.
V portugalském Alvoru byl od 2. dva dny rybák chocholatý. Francie se těšila z rekordního přílivu kormoránů malých podél německých hranic, přičemž devět v Ersteinu představovalo největší samostatné hejno. Celkem se jednalo o víc než 20 ptáků, z toho 14 jich bylo na břehu Ženevského jezera ve Švýcarsku. Další záznamy přišly z lucemburského Remerschenu, kde se jednalo o národní prvenství a v belgickém Molu o navrátivšího se ptáka. Na jiných místech Francie byl pozorován rybák černohřbetý a dva rybáci západní a také rybák oranžovozobý poblíž Bayonne. Dospělý orel královský přelétl 27. nad Lac du Der, zatímco orel křiklavý byl 30. v Saulnay. Na pobřeží Lamanškého průlivu u Varaville byl mladistvý jespák dlouhokřídlý, zatímco káně bělochostá, volavka západní a rorýs kaferský zůstali. Pětidenní pelagická výprava na kontinentální šelf Penmarch Canyon přinesla nejméně dva buřňáky kanárské, nejméně jednoho buřňáka šedého a Buřňák kapverdský.
Na normanských ostrovech byli v síti dva vzácní rákosníci ostřicoví na Jersey a budníček horský na Alderney. Mezi vynikající nálezy ve Fennoskandinávii patřila dospělá husa bělostná, která byla ve dnech 14. -15. v Kirkenes (norská vysoká Arktida) a dospělá keptuška stepní, která byla opět ve Finsku. Pevninské Dánsko hostilo orla stepního v Rødhusu a ťuhýk stepní se zdržoval až do poloviny měsíce v Hirtshals, zatímco pro zemi sedmý Cistovník rákosníkový zpíval ve Skagenu. Západně od Faerských ostrovů byl 12. vyfotografován z výzkumného plavidla buřnák šedý, který je prvním pro souostroví. Pátou nizozemskou vlhou modrolící, která byla 5. ve Fochteloo, ocenili ti, kteří měli to štěstí, že tam byli právě včas než uprostřed rána odletěla.
V De Biesboschu pokračovala kachnice bělohlavá a v Dollardu byl kulík pacifický. První „twitchable“ dropa malého pro Švýcarsko byl ve dnech 26.-27. poblíž Ženevy a jak Kajka Stellerova, tak kulík pacifický byli v Německu. Volavka západní byla v italském Orzinuovi, rybák oranžovozobý navštívil Molfettu a na Sicílii zůstal racek šedohlavý. Luňák žlutozobý byl vyfotografován 30. v Řecku, když migroval přes Antikytheru a je potenciálním prvním národním záznamem. Působivý měsíc zažila Agigea Bird Observatory, když viděla prvního rumunského sedmihláska olivového a čtvrtého budníčka balkánského, který se chytil do sítí a byl okroužkován. Mladiství rockové Audouinůvové byli v německém Einigu a maďarském Ölbo.
Polští pozorovatelé ptáků se radovali z prvního polského jespáka klínoocasého a Slovinsko zaznamenalo svou čtvrtou chaluhu malou. První běloruská vrána černá od roku 1949 nebyla jediným pozoruhodným záznamem krkavcovitých v regionu během srpna: V izraelské Haifě byla straka, která je potenciálním prvním národním záznamem. Sedmihlásek malý v Ma’agan Michael znamenal pátý izraelský záznam a první twitchable, zatímco v hlubokých vodách u Eilatu bylo opět zaznamenáno nejméně šest buřňáčci vlaštovčí a a Buřňáček Wilsonův. K mimořádným nálezům patřil mladistvý orel kejklíř, který byl 12. v Egyptě na jižním Sinaji v Saint Catherine, zatímco husička vdovka pokračovala na Kapverdách na ostrově Sal.

birdwatching vlastovka pestra
Před velkým srpnovým přílivem, zaznamenal Island pouze pět vlaštovek pestrých. Naproti tomu v posledním týdnu měsíce jich bylo spatřeno minimálně 21.

birdwatrching mandelík sahelsky
Tento mladistvý Mandelík sahelský byl 20, na Kapverdách a byl prvním záznamem pro Kapverdy a třináctým pro region Western Palearctic.

birdwatching lesnacek zlutohrdly
Norský druhý lesňáček žlutohrdlý byl nalezen 7. na Værøy. Světlé opeření ukazuje na samečka.

birdwatching slukovec kratkozoby
Čtvrtým španělským slukovcem krátkozobým bylo toto mládě, které bylo zaznamenáno od 26. v Katalánsku v Mas Pinell na pobřeží Středozemního moře.

Zdroj: Birdwatch 10/23

Naposledy změněno středa, 18 říjen 2023 07:17

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte