Skandinávské senzace

  • neděle, 07 červenec 2024 09:36

Sam Viles referuje o tom, že Dánsko zažilo skvělý měsíc a Finsko, Island a Norsko také zaujaly svými objevy.
Tři národní prvenství způsobila vzrušující měsíc pro dánské pozorovatele ptáků. Začalo to šokujícím objevem vlaštovky rezavobřiché v Espergaerde od 9. -11.
Zjevný rorýs jednobarvý, který byl 13. ve Skagenu by byl prvním evropským záznamem mimo Pyrenejský poloostrov, pokud bude potvrzen. Přelet kormorána malého 24. nad Nørresø byl očekávanější, když vezmeme v úvahu nedávné rozšíření tohoto druhu do Německa. Další zprávy ze Skagenu se týkaly pěvušky podhorní, orla stepního a poštolky jižní.
Souběžně s objevem dvou papežníků indigových v Británii byl sameček v 1. letním šatu ve dnech 19. -20. v islandském Höfnu . Jedná se o třetí islandský záznam a první národní záznam na jaře. V dánském Skagenu byl 9. vyfotografován pravděpodobný sameček.
V severním Norsku se 9. znovu objevily dvě husy bělostné poblíž Mo i Rana. Kanadský kroužkovaný pták se překvapivě později 14. znovu objevil 750km jihovýchodně od finského Kuopia, kde se zřejmě zbavil druhého ptáka a připojil se k bernešce bělolící směřujícím na sever. Druhé finské národní prvenství v produktivním období se týkalo strnadce zimního, který byl v Bosundu ve dnech 19. -20.
Další pozoruhodné norské zprávy se týkaly neidentifikovaného rybáka, buď šlo o chocholatého, nebo královského v Orrevatnet 24., poštolky jižní v Øyer a stále se zdržujícího se potáplice pacifické a dvou čírek sibiřských. Další čírka sibiřská byla ve Švédsku a kormorán malý navštívil Nyhamnsläge, zatímco turpan sibiřský a turpan americký prolétli kolem Utlängenu. Dva turpani kanadští zůstali na Islandu.
Nedávná diskuze o původu ptáků z lodí byla znovu podnícena překvapivým objevem nejméně čtyř drozdců černohlavých na palubě výletní lodi Oasis of the Seas u Azorských ostrovů doprovázených lesňáčkem modrým, zatímco na palubě západně od WP vod byl zaznamenán lesňáček bažinný a lesňáčci skvrnití. Čtyři Catbirds zůstali na lodi při zastávkách ve španělských přístavech v Cádizu, Málaze a Valencii poté, co proletěli také portugalskou vodou. Zprávy z jiných španělských míst vyvrcholily výskytem konipase bílého (ssp. subpersonata) v San Fernando v Andaluzii a tereje žlutonohého v baskickém Urdaibai. Hnízdící rybáci západní zůstali ve Valencii a plameňáci malí se vyskytovali na třech lokalitách a tři vrabci zlatí byli stále na Gran Canarii. K tomu nejlepšímu na Azorech patřil terej červenonohý u ostrova Faial a dlouhodobě zdržující se potápka šedá na ostrově São Miguel, zatímco portugalská Quarteira v Algarve se mohla pochlubit dospělým rackem atlantickým.
Pozoruhodným nálezem ve francouzských vodách byla volavka zelenavá letící 15. severozápadním směrem kolem výzkumné lodi Thalassa na jihozápad od Île d'Yeu. Byly to skvělé týdny ve Francii: Pozoruhodná pozorování zahrnovala supa krahujového, hýla pouštního v Port Vendres, lyskonoha dlouhozobého v Hyéres a dva lelky rezavokrké. Neidentifikovaný rybák buď chocholatý, nebo královský navštívil 19. Jard -sur-Mer a vracející se dospělý rybák uzdičkový byl na ostrově Île aux Moutons, zatímco zdržující se rarity zahrnovaly dva rybáky západní a čtyři plameňáky malé.
Nález samečka poláka dlouhozobého 31. ve druhém kalendářním roce pravděpodobně znamená první uznatelný záznam pro Holandsko. Dravci v Nizozemí zahrnovali dva supy mrchožravé a jedince supa hnědého a orlosupa bradatého.
Jinde volavka západní (tmava varianta) navštívla Černou Horu a v Polsku byla keptuška běloocasá. Racek vnitrozemský se přemístil z Malty do Tuniska, což pro obě země znamená prvenství a Rumunsko zaznamenalo svého prvního racka Audouinův. Vrcholem v Německu byla kalandra zpěvná a racek Audouinův, zatímco italské ostrovy Lampedusa a Linosa hostily vránu černobílou.
Ohromující nález v Gruzii se týkal orlíka kejklíře, který byl 1. nad Udabnem a jedná se o druhý národní záznam po jednom v loňském květnu a nejsevernější zaznamenané pozorování tohoto druhu. Jbel Mousa, krmná stanice supů na marocké straně Gibraltarského průlivu hostila bezprecedentní čtyři supy africké. Opožděná zpráva se týkala skřivana pruhoocasého, který byl 23. dubna na Rhodosu a je prvním záznamem pro Řecko.

birdwatching papeznik indigovy
Island zabodoval svým třetím záznamem papežníka indigového. Tento sameček v 1. letním šatu se nacházel ve dnech 19. - 20. v v islandském Höfnu .

birdwatching sup africky
Neuvěřitelní čtyři supi afričtí se objevili během května v krmné stanici supů poblíž marockého Jbel Mousa.


Zdroj: Birdwatch 7/24

Naposledy změněno neděle, 07 červenec 2024 09:39
Více z této kategorie: « Western Palearctic: Březen 2024

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte