Josef Trojan - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 12.07.2021
Husa velká (Anser anser) 10.07.2021
Berneška velká (Branta canadensis) 02.03.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 10.07.2021
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 20.03.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 18.02.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) 10.07.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 10.07.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 10.07.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 20.03.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 10.07.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 10.07.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 10.07.2021
Polák velký (Aythya ferina) 10.07.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 10.07.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 10.07.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 29.12.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 04.06.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 10.07.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 10.07.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 10.07.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 28.01.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Egypt 2009 10.12.2022
Volavka bílá (Ardea alba) 10.07.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 10.07.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 10.07.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 10.07.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 10.07.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 10.07.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 10.07.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 22.01.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 18.02.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 10.07.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 10.07.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 10.07.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 10.07.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 23.01.2022
Lyska černá (Fulica atra) 10.07.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 10.07.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 10.07.2021
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 10.07.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 10.07.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 10.07.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 10.07.2021
Jespák šedý (Calidris temminckii) 10.07.2021
Vodouš malý (Xenus cinereus) 10.07.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 10.07.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 10.07.2021
Racek bělooký (Larus leucophthalmus) 10.12.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 10.07.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 3.10.2010 Belgie 10.12.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 29.12.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 10.07.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 10.07.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 10.07.2021
Hrdlička senegalská (Streptopelia senegalensis) 10.12.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 10.07.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 02.03.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 15.05.2022
Žluna šedá (Picus canus) 10.07.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 30.04.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 10.07.2021
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 10.07.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 10.07.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 10.07.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 10.07.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 10.07.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 10.07.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 10.07.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 13.03.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 10.07.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 10.07.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 10.07.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 10.07.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 10.07.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 10.07.2021
Kos černý (Turdus merula) 10.07.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 10.07.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 10.07.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 15.05.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 15.05.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 08.05.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 10.07.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 15.05.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 10.07.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 10.07.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 10.07.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 15.01.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 10.07.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 10.07.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 10.07.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 10.07.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 16.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 13.02.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 16.01.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 10.07.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 10.07.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 10.07.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 02.10.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 10.07.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 10.07.2021
Straka obecná (Pica pica) 10.07.2021
Kavka obecná (Corvus monedula) 12.02.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 10.07.2021
Vrána černá (Corvus corone) 10.07.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 02.10.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 10.07.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 10.07.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 10.07.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 10.07.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 13.06.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 10.07.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 10.07.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 10.07.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 28.11.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 10.07.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 10.07.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 10.07.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 15.05.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 10.07.2021

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2024 WP Year List 2024 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 118 Renata Hasilová 131 Renata Hasilová 07.07.2024 Sedmihlásek hajní Vratislav Ježek
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 114 Birdwatching.cz 114 Birdwatching.cz 07.07.2024 Žluva hajní Vratislav Ježek
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 114 Vratislav Ježek 114 Vratislav Ježek 13.06.2024 Lejsek šedý Vratislav Ježek
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 97 Miroslav Horák 112 Miroslav Horák 13.06.2024 Ledňáček říční Vratislav Ježek
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 30.05.2024 Lejsek bělokrký Miroslav Horák
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 30.05.2024 Sedmihlásek hajní Miroslav Horák
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 30.05.2024 Břehule říční Miroslav Horák
257 Renata Hasilová 290 Renata Hasilová 30.05.2024 Rorýs obecný Miroslav Horák
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 30.05.2024 Ťuhýk obecný Miroslav Horák
235 Patrik 270 Martin Horyna 28.05.2024 Rákosník zpěvný Vratislav Ježek
227 Vratislav Ježek 264 Ondřej Beneš 17.05.2024 Pěnice slavíková Zdeněk Švajda
219 Vladimír Toman 248 Blancherose 17.05.2024 Pěnice hnědokřídlá Zdeněk Švajda
217 Martin Horyna 240 Vratislav Ježek 17.05.2024 Pěvuška modrá Zdeněk Švajda
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 12.05.2024 Bělořit šedý Vratislav Ježek
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 09.05.2024 Šoupálek krátkoprstý Miroslav Horák
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 09.05.2024 Pěnice slavíková Miroslav Horák
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 09.05.2024 Slavík obecný Miroslav Horák
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 09.05.2024 Jiřička obecná Miroslav Horák
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 08.05.2024 Volavka stříbřitá Renata Hasilová
145 Jiří Šantavý 189 Miroslav Horák 08.05.2024 Rákosník velký Renata Hasilová
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 08.05.2024 Rybák obecný Renata Hasilová
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 08.05.2024 Polák malý Renata Hasilová
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 08.05.2024 Slavík modráček Renata Hasilová
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 08.05.2024 Vodouš tmavý Renata Hasilová
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 08.05.2024 Vlha pestrá Renata Hasilová
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 08.05.2024 Tenkozobec opačný Renata Hasilová
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 08.05.2024 Rorýs obecný Renata Hasilová
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 08.05.2024 Slípka zelenonohá Renata Hasilová
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 08.05.2024 Holub skalní/domácí Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 07.05.2024 Rákosník velký Miroslav Horák