Michal Hlaváč - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 13.3. 2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Labuť malá (Cygnus columbianus) 1.1. 2021 pole u Dolan 01.01.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 10.8. 2018 Zámecký rybník Chropyně 13.08.2018
Husa polní (Anser fabalis) 16.2.2019 pole u rybníka Koclířov 16.02.2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 9.2. 2019 Jezero Milada 09.02.2019
Husa velká (Anser anser) 6.5.2017 Hradecký rybník Tovačov 09.05.2017
Berneška velká (Branta canadensis) 22.7.2018 Podhradí nad Dyjí - jez 23.07.2018
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 20.9.2017 Olšanský rybník - Kunratice 20.09.2017
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 13.3. 2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 28.9.2017 Rybník Koclířov - Lomnice nad Lužnicí 28.09.2017
Husice liščí (Tadorna tadorna) 8.3.2020 Lenešický rybník, Lenešice 08.03.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 30.3. 2018 Rybník Řežabinec 30.03.2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) 31.3.2017 Praha - Dubeč - nádrž Slatina 31.03.2017
Čírka obecná (Anas crecca) 31.3.2017 Praha - Dubeč - nádrž Slatina 31.03.2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 9.3.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 12.4. 2019 Líně - Nový rybník 14.04.2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 24.3.2017 Průhonický park - Labeška 24.03.2017
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 10.4. 2017 Hostivice - rybník Kalý 10.04.2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 30.3. 2018 Rybník Řežabinec 30.03.2018
Polák velký (Aythya ferina) 18.3.2017 Praha - Dubeč - nádrž Slatina 20.03.2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 7.1. 2018 Praha - Troja 30.03.2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 11.3.2017 Retenční nádrž Průhonice 20.03.2017
Polák kaholka (Aythya marila) 14.2. 2021 Jezero Most 14.02.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 1.1. 2021 Oplatil 01.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 9.2. 2019 Jezero Milada 09.02.2019
Morčák prostřední (Mergus serrator) 13.2.2022 Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 26.11.2017 Nižbor - Berounka 26.11.2017
Koroptev polní (Perdix perdix) 9.3.2017 Cyklozteska Praha - Hrnčíře 20.03.2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 9.3.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Potáplice severní (Gavia arctica) 9.2. 2019 Jezero Milada 09.02.2019
Potáplice lední (Gavia immer) 9.2. 2019 Jezero Milada 09.02.2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 18.3.2017 Praha - Dubeč - nádrž Slatina 20.03.2017
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 13.3.2017 Hrnčířský rybník 20.03.2017
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 14.2. 2021 Jezero Most 14.02.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 10.4. 2017 Hostivice - rybník Kalý 10.04.2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 14.3.2017 Vltava - Praha Podolí 20.03.2017
Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) 4.11.2017 Retenční nádrž Slatina 05.11.2017
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 6.7.2017 Bohdanečský rybník 06.07.2017
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 3.8. 2017 Dendrologická zahrada Průhonice 03.08.2017
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 29.9.2017 Mlýnský rybník, Čejkovice 29.09.2017
Volavka bílá (Ardea alba) 27.8.2017 Velký Tchořovický rybník 27.08.2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 11.3.2017 Holské rybníky 20.03.2017
Čáp černý (Ciconia nigra) 7.5.2017 Vizovický zámecký park 09.05.2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 13.3.2017 Pole - Průhonice - Rozkoš 20.03.2017
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 15.3. 2020 Vrbenské rybníky Č. Budějovice 15.03.2020
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 18.7. 2018 NP Podyjí 23.07.2018
Luňák hnědý (Milvus migrans) 1.6. 2018 Dendrologická zahrada Průhonice 01.06.2018
Luňák červený (Milvus milvus) 28.10.2017 pole u Pavlíkova 29.10.2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 27.8.2017 Vesnice Polanka u Kasejovic 27.08.2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) 27.3.2017 Hrnčířské louky 27.03.2017
Moták pilich (Circus cyaneus) 5.7.2017 Pole u Chmelovic 05.07.2017
Moták stepní (Circus macrourus) 1.5.2020 Dobřichov - pole s řepkou 01.05.2020
Moták lužní (Circus pygargus) 1.5.2020 Dobřichov - pole s řepkou 01.05.2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 28.10.2017 Hrnčířské louky 29.10.2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 31.3.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 31.03.2017
Káně lesní (Buteo buteo) 12.3.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Káně rousná (Buteo lagopus) 31.10. 2021 Pole u Příbrami 31.10.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 13.3. 2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 25.4.2021 Řežabinec 25.04.2021
Raroh velký (Falco cherrug) 11.3. Hnojniště u Vyšehořovic 11.03.2018
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 3.2.2018 Komín v Radotíně 03.02.2018
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 26.4. 2019 Praha - Dubeč - Slatina 26.04.2019
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 16.4. 2020 Mokřad za Rozkoší 16.04.2020
Chřástal polní (Crex crex) 16.6. 2018 Nemanice 17.06.2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 13.3.2017 Hrnčířské louky 20.03.2017
Lyska černá (Fulica atra) 13.3.2017 Hrnčířské louky 20.03.2017
Jeřáb popelavý (Grus grus) 23.2.2017 Pole - Průhonice - Rozkoš 20.03.2017
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 18.4. 2020 Rybník Vyšatov 18.04.2020
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 25.7. 2020 Rybník Nesyt 25.07.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) 13.5.2017 Retenční nádrž Slatina - Dubeč 13.05.2017
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 29.9. 2019 Lenešice - Lenešický rybník 29.09.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 9.3.2017 Cyklozteska Praha - Hrnčíře 20.03.2017
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 19.4. 2019 Ražice - Řežabinec 19.04.2019
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 29.9. 2019 Lenešice - Lenešický rybník 29.09.2019
Jespák obecný (Calidris alpina) 29.9. 2019 Lenešice - Lenešický rybník 29.09.2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 3.4.2017 Mokřad mezi Rozkoší a Hrnčířemi 09.05.2017
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 9.6. 2018 Chlístov u Klatov 10.06.2018
Koliha malá (Numenius phaeopus) 18.4. 2020 Novohaklovský rybník 18.04.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 3.7. 2019 Zářičí u Chropyně - hnojiště 11.07.2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 3.5.2017 Dendrologická zahrada Průhonice - Černý rybník 03.05.2017
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 6.6.2018 Tchořovický rybník 06.07.2018
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 25.8. 2019 Tchořovice - Starý rybník 25.08.2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 27.8.2017 Velký rybník u Tchořovic 28.08.2017
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 25.7. 2020 Rybník Nesyt 25.07.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 27.8.2017 Velký rybník u Tchořovic 28.08.2017
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 18.4. 2020 Novohaklovský rybník 18.04.2020
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 6.6.2018 Tchořovický rybník 06.07.2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 14.3.2017 Vltava - Praha Podolí 20.03.2017
Racek bouřní (Larus canus) 14.2. 2021 Jezero Most 14.02.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 29.9.2017 Nový vrbenský rybník - České Budějovice 29.09.2017
Rybák obecný (Sterna hirundo) 6.5.2017 Hradecký rybník Tovačov 09.05.2017
Rybák černý (Chlidonias niger) 27.8.2017 Velký rybník u Tchořovic 28.08.2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) 14.3.2017 Vltava - Praha Podolí 20.03.2017
Holub doupňák (Columba oenas) 8.4.2022 pole u Pavlíkova 10.04.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 9.3.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 9.3.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 27.5. 2018 Jeviněves - pískovna 28.05.2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 6.5.2017 Hradecký rybník Tovačov 09.05.2017
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 5.3.2022 Písecké lesy 05.03.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 1.8 2020 Svatý Ján pod Skalou 04.08.2020
Kalous pustovka (Asio flammeus) 1.5. 2020 Dobřichov - pole s ozimem 01.05.2020
Kalous ušatý (Asio otus) 14.5. 2018 Praha - Pitkovice 15.05.2018
Rorýs obecný (Apus apus) 7.5.2017 Vizovice 09.05.2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 24.5.2017 Průhonický park 24.05.2017
Vlha pestrá (Merops apiaster) 27.5. 2018 Jeviněves - pískovna 28.05.2018
Dudek chocholatý (Upupa epops) 19.4. 2020 Průhonice Rozkoš 19.04.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 13.5.2017 Retenční nádrž Slatina - Dubeč 13.05.2017
Žluna šedá (Picus canus) 16.6. 2018 Nemanice 17.06.2018
Žluna zelená (Picus viridis) 13.3. 2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 24.3.2017 Průhonický park 24.03.2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 17.3.2017 Dendroůogická zahrada Průhonice 20.03.2017
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 26.3.2017 Průhonický park - Obora 27.03.2017
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 28.8.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 28.08.2017
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 9.5.2018 Boubínský prales 11.05.2018
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 11.3. 2018 Hnojniště u Vyšehořovic 11.03.2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 9.3.2017 Cyklozteska Praha - Hrnčíře 20.03.2017
Břehule říční (Riparia riparia) 11.5.2018 Strakonice - hrad 11.05.2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 29.3. 2017 Průhonice - Rozkoš 29.03.2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 1.5.2017 Dolní Jirčany 01.05.2017
Linduška lesní (Anthus trivialis) 10.5. 2018 Borová Lada 11.05.2018
Linduška luční (Anthus pratensis) 5.5.2018 SOOS 05.05.2018
Linduška horská (Anthus spinoletta) 14.2. 2021 Jezero Most 14.02.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 5.5.2018 D5 - Nýřany 05.05.2018
Konipas horský (Motacilla cinerea) 24.3.2017 Průhonický park 24.03.2017
Konipas bílý (Motacilla alba) 13.3.2017 Hrnčířské louky 20.03.2017
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 8.3. 2020 Praha Liboc 08.03.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 26.3.207 Průhonický park - rybník Labeška 26.03.2017
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 3.4.2017 Průhonický park - Obora 03.04.2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 10.5.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 10.05.2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 20.3.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 30.4.2017 Remízek za Rozkoší 30.04.2017
Slavík modráček (Luscinia svecica) 7.4. 2019 Praha Dubeč - Slatina 09.04.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 30.3.2017 Průhonice - Rozkoš 30.03.2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 15.4.2017 Praha - Spořilov 15.04.2017
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 30.4.2017 Remízek za Rozkoší 30.04.2017
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 5.7.2017 Vojenský prostor Milovice 05.07.2017
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 7.4.2017 Pole za Rozkoší 07.04.2017
Kos horský (Turdus torquatus) 9.5.2018 Boubínský prales 11.05.2018
Kos černý (Turdus merula) 9.3.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 13.3. 2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 9.3.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 20.3.2017 Hrnčířské louky 20.03.2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 24.3.2017 Průhonický park 24.03.2017
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 13.5.2017 Retenční nádrž Slatina - Dubeč 13.05.2017
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 21.5.2017 Lítožnice - Praha - Dubeč 26.11.2017
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 28.4. 2018 Slatina - Praha Dubeč 28.04.2018
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 7.7.2017 Statek Chmelovice 26.11.2017
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 6.7.2017 Bohdanečský rybník 06.07.2017
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 13.5.2017 Retenční nádrž Slatina - Dubeč 13.05.2017
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 3.6. 2017 Mezi Kocandou a Průhonickým parkem 03.06.2017
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 13.5.2017 Retenční nádrž Slatina - Dubeč 13.05.2017
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 27.5. 2018 PR Kopeč 28.05.2018
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 29.4.2017 Průhonice - Rozkoš 29.04.2017
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 1.5.2017 Dolní Jirčany 01.05.2017
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 5.6.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 05.06.2017
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 30.3.2017 Okolí Průhonického parku - u Obory 30.03.2017
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 9.5.2018 Boubínský prales 11.05.2018
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 30.3.2017 Okolí Průhonického parku - u Obory 30.03.2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 1.5.2017 Dolní Jirčany 01.05.2017
Králíček obecný (Regulus regulus) 9.4.2014 Průhonický park 09.04.2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 31.3.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 31.03.2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 7.7.2017 Zámecký park Hrádku u Nechanic 07.07.2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 18.4.2020 Rybník Vyšatov 18.04.2020
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 27.4.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 27.04.2017
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 10.12.2017 Retenční nádrž Slatina 10.12.2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 9.3.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 13.3.2017 Hrnčířské louky 20.03.2017
Sýkora koňadra (Parus major) 9.3.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 12.3.2017 Průhonice 20.03.2017
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 9.4.2017 Průhonický park 09.04.2017
Sýkora babka (Poecile palustris) 26.3.2017 Průhonický park - Obora 26.03.2017
Sýkora lužní (Poecile montanus) 11.4.2019 DZ Průhonice 11.04.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 20.3.2017 Denrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 9.5. 2018 Boubínský prales 11.05.2018
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 9.4.2017 Průhonický park 09.04.2017
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 19.1.2020 Bohdanečský rybník 19.01.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 6.7.2017 Bohdanečský rybník 06.07.2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 7.5.2017 U obce Lutonina (ZL) 09.05.2017
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 5.7.2017 Vojenský prostor Milovice 05.07.2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 9.3.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Straka obecná (Pica pica) 9.3.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 19.7.2022 Vidly 26.07.2022
Kavka obecná (Corvus monedula) 8.5.2017 Zlín 09.05.2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 29.4.2017 Praha - Letňany 29.04.2017
Vrána šedá (Corvus cornix) 9.3.2017 Cyklozteska Praha - Hrnčíře 20.03.2017
Vrána černá (Corvus corone) 9.3.2017 Cyklozteska Praha - Hrnčíře 20.03.2017
Krkavec velký (Corvus corax) 19.3.2017 Průhonice - Rozkoš - přelet 19.03.2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 13.3. 2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) 18.3.2017 Průhonice - Rozkoš 18.03.2017
Vrabec polní (Passer montanus) 9.3.2017 Cyklozteska Praha - Hrnčíře 20.03.2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 9.3.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 15.1. 2018 Dendrologická zahrada Průhonice 30.03.2018
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 31.3.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 31.03.2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 13.3. 2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 9.3.2017 Cyklozteska Praha - Hrnčíře 20.03.2017
Čížek lesní (Spinus spinus) 8.4.2017 Průhonice 08.04.2017
Konopka obecná (Linaria cannabina) 30.3.2017 Průhonice - Rozkoš 30.03.2017
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 2.12.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 02.12.2017
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 2.10.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 04.10.2017
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 13.3. 2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 9.3.2017 Dendrologická zahrada Průhonice 20.03.2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 9.3.2017 Cyklozteska Praha - Hrnčíře 20.03.2017
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 2.5. 2021 Naše pole na strouze 04.05.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 5.7.2017 Vojenský prostor Milovice 05.07.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 13.32017 Rybník Jordán, Hrnčířské louky 20.03.2017

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2024 WP Year List 2024 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 118 Renata Hasilová 131 Renata Hasilová 07.07.2024 Sedmihlásek hajní Vratislav Ježek
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 114 Birdwatching.cz 114 Birdwatching.cz 07.07.2024 Žluva hajní Vratislav Ježek
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 114 Vratislav Ježek 114 Vratislav Ježek 13.06.2024 Lejsek šedý Vratislav Ježek
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 97 Miroslav Horák 112 Miroslav Horák 13.06.2024 Ledňáček říční Vratislav Ježek
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 30.05.2024 Lejsek bělokrký Miroslav Horák
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 30.05.2024 Sedmihlásek hajní Miroslav Horák
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 30.05.2024 Břehule říční Miroslav Horák
257 Renata Hasilová 290 Renata Hasilová 30.05.2024 Rorýs obecný Miroslav Horák
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 30.05.2024 Ťuhýk obecný Miroslav Horák
235 Patrik 270 Martin Horyna 28.05.2024 Rákosník zpěvný Vratislav Ježek
227 Vratislav Ježek 264 Ondřej Beneš 17.05.2024 Pěnice slavíková Zdeněk Švajda
219 Vladimír Toman 248 Blancherose 17.05.2024 Pěnice hnědokřídlá Zdeněk Švajda
217 Martin Horyna 240 Vratislav Ježek 17.05.2024 Pěvuška modrá Zdeněk Švajda
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 12.05.2024 Bělořit šedý Vratislav Ježek
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 09.05.2024 Šoupálek krátkoprstý Miroslav Horák
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 09.05.2024 Pěnice slavíková Miroslav Horák
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 09.05.2024 Slavík obecný Miroslav Horák
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 09.05.2024 Jiřička obecná Miroslav Horák
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 08.05.2024 Volavka stříbřitá Renata Hasilová
145 Jiří Šantavý 189 Miroslav Horák 08.05.2024 Rákosník velký Renata Hasilová
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 08.05.2024 Rybák obecný Renata Hasilová
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 08.05.2024 Polák malý Renata Hasilová
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 08.05.2024 Slavík modráček Renata Hasilová
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 08.05.2024 Vodouš tmavý Renata Hasilová
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 08.05.2024 Vlha pestrá Renata Hasilová
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 08.05.2024 Tenkozobec opačný Renata Hasilová
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 08.05.2024 Rorýs obecný Renata Hasilová
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 08.05.2024 Slípka zelenonohá Renata Hasilová
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 08.05.2024 Holub skalní/domácí Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 07.05.2024 Rákosník velký Miroslav Horák