Jiří Šantavý - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) Pasohlávky, velmi hojný počet 17.04.2017
Husa velká (Anser anser) 01.05.2017
Berneška velká (Branta canadensis) 06.05.2018
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 10.06.2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) 06.05.2018
Čírka obecná (Anas crecca) 06.05.2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Na zahradě 17.04.2017
Čírka modrá (Anas querquedula) 06.05.2018
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 01.05.2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 10.08.2017
Polák velký (Aythya ferina) 02.05.2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 06.05.2018
Koroptev polní (Perdix perdix) 06.05.2018
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 22.08.2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Na zahradě 17.04.2017
Potáplice severní (Gavia arctica) 22.08.2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 06.05.2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 01.05.2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Neratovice 17.04.2017
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 09.07.2017
Volavka bílá (Ardea alba) 19.04.2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 17.04.2017
Čáp černý (Ciconia nigra) 17.04.2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 17.04.2017
Luňák červený (Milvus milvus) 10.08.2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 01.05.2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) 17.04.2017
Moták pilich (Circus cyaneus) 06.05.2018
Moták lužní (Circus pygargus) 06.05.2018
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 09.07.2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Na zahradě 17.04.2017
Káně lesní (Buteo buteo) Na zahradě 17.04.2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 17.04.2017
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 06.05.2018
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 06.05.2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 17.04.2017
Lyska černá (Fulica atra) 01.05.2017
Jeřáb popelavý (Grus grus) Pár přelétal nad zahradou v dubnu 17.04.2017
Kulík říční (Charadrius dubius) 06.05.2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 01.05.2017
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 10.06.2018
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 06.05.2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 10.08.2017
Racek bouřní (Larus canus) 10.08.2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 01.05.2017
Racek středomořský (Larus michahellis) 10.08.2017
Rybák obecný (Sterna hirundo) 10.08.2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) 17.04.2017
Holub doupňák (Columba oenas) 17.04.2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 17.04.2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 17.04.2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 06.05.2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 17.04.2017
Výr velký (Bubo bubo) 22.08.2018
Rorýs obecný (Apus apus) 17.04.2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Na zahradě 17.04.2017
Vlha pestrá (Merops apiaster) 10.08.2017
Dudek chocholatý (Upupa epops) 06.05.2018
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 01.05.2017
Žluna šedá (Picus canus) 06.05.2018
Žluna zelená (Picus viridis) Na zahradě 17.04.2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 17.04.2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 17.04.2017
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 09.07.2017
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 01.05.2017
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 06.05.2018
Skřivan lesní (Lullula arborea) 25.07.2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 06.05.2018
Břehule říční (Riparia riparia) 22.08.2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Na zahradě 17.04.2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 17.04.2017
Linduška lesní (Anthus trivialis) 06.05.2018
Linduška luční (Anthus pratensis) 06.05.2018
Konipas luční (Motacilla flava) 09.07.2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) 25.07.2017
Konipas bílý (Motacilla alba) Na zahradě 01.05.2017
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 06.05.2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 25.07.2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 09.07.2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 17.04.2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 01.05.2017
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Na zahradě 17.04.2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 01.05.2017
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 06.05.2018
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 06.05.2018
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 06.05.2018
Kos černý (Turdus merula) Na zahradě 17.04.2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 09.07.2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Na zahradě 17.04.2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 04.11.2017
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 25.07.2017
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 10.06.2018
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 01.05.2017
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 06.05.2018
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 01.05.2017
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 09.07.2017
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 06.05.2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 25.08.2017
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 01.05.2017
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 25.07.2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 06.05.2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 01.05.2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 01.05.2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 06.05.2018
Lejsek malý (Ficedula parva) 09.07.2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 06.05.2018
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 01.05.2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 17.04.2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Na krmítku i v budce 17.04.2017
Sýkora koňadra (Parus major) Na krmítku i v budce 17.04.2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 17.04.2017
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 25.11.2017
Sýkora babka (Poecile palustris) 06.05.2018
Sýkora lužní (Poecile montanus) 10.08.2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) Na krmítku 17.04.2017
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 22.08.2018
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Na zahradě 17.04.2017
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 09.07.2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 09.07.2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Na zahradě 17.04.2017
Straka obecná (Pica pica) Na zahradě 17.04.2017
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 22.08.2018
Kavka obecná (Corvus monedula) 01.05.2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 17.04.2017
Vrána šedá (Corvus cornix) 17.04.2017
Vrána černá (Corvus corone) 17.04.2017
Krkavec velký (Corvus corax) 09.07.2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Na zahradě 17.04.2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) Na zahradě 17.04.2017
Vrabec polní (Passer montanus) Na zahradě 17.04.2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 17.04.2017
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 17.04.2017
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 17.04.2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) Na zahradě 17.04.2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Na zahradě 17.04.2017
Čížek lesní (Spinus spinus) 06.05.2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 06.05.2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 25.11.2017
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 17.10.2017
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 09.07.2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 17.04.2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 09.07.2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 10.08.2017
Strnad luční (Emberiza calandra) 06.05.2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 06.05.2018

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2024 WP Year List 2024 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 118 Renata Hasilová 131 Renata Hasilová 07.07.2024 Sedmihlásek hajní Vratislav Ježek
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 114 Birdwatching.cz 114 Birdwatching.cz 07.07.2024 Žluva hajní Vratislav Ježek
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 114 Vratislav Ježek 114 Vratislav Ježek 13.06.2024 Lejsek šedý Vratislav Ježek
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 97 Miroslav Horák 112 Miroslav Horák 13.06.2024 Ledňáček říční Vratislav Ježek
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 30.05.2024 Lejsek bělokrký Miroslav Horák
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 30.05.2024 Sedmihlásek hajní Miroslav Horák
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 30.05.2024 Břehule říční Miroslav Horák
257 Renata Hasilová 290 Renata Hasilová 30.05.2024 Rorýs obecný Miroslav Horák
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 30.05.2024 Ťuhýk obecný Miroslav Horák
235 Patrik 270 Martin Horyna 28.05.2024 Rákosník zpěvný Vratislav Ježek
227 Vratislav Ježek 264 Ondřej Beneš 17.05.2024 Pěnice slavíková Zdeněk Švajda
219 Vladimír Toman 248 Blancherose 17.05.2024 Pěnice hnědokřídlá Zdeněk Švajda
217 Martin Horyna 240 Vratislav Ježek 17.05.2024 Pěvuška modrá Zdeněk Švajda
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 12.05.2024 Bělořit šedý Vratislav Ježek
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 09.05.2024 Šoupálek krátkoprstý Miroslav Horák
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 09.05.2024 Pěnice slavíková Miroslav Horák
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 09.05.2024 Slavík obecný Miroslav Horák
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 09.05.2024 Jiřička obecná Miroslav Horák
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 08.05.2024 Volavka stříbřitá Renata Hasilová
145 Jiří Šantavý 189 Miroslav Horák 08.05.2024 Rákosník velký Renata Hasilová
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 08.05.2024 Rybák obecný Renata Hasilová
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 08.05.2024 Polák malý Renata Hasilová
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 08.05.2024 Slavík modráček Renata Hasilová
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 08.05.2024 Vodouš tmavý Renata Hasilová
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 08.05.2024 Vlha pestrá Renata Hasilová
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 08.05.2024 Tenkozobec opačný Renata Hasilová
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 08.05.2024 Rorýs obecný Renata Hasilová
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 08.05.2024 Slípka zelenonohá Renata Hasilová
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 08.05.2024 Holub skalní/domácí Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 07.05.2024 Rákosník velký Miroslav Horák