Pavel Mezulián - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 18.02.2021
Labuť malá (Cygnus columbianus) 4.11.2018 Moravičanské jezero, Mohelnice [SU] 18.02.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 13.2.2012 řeka Morava, Kroměříž [KM]; 7R42 Zpěvanka 18.02.2021
Husa polní (Anser fabalis) 18.02.2021
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 06.09.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 18.02.2021
Husa malá (Anser erythropus) 06.09.2022
Husa velká (Anser anser) 18.02.2021
Husa sněžní (Anser caerulescens) 06.09.2022
Berneška velká (Branta canadensis) 25.4.2020 Mutěnické rybníky, Mutěnice [HO] 18.02.2021
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 4.12.2014 PR Věstonická nádrž, Pasohlávky [BO] 18.02.2021
Berneška tmavá (Branta bernicla) 16.2.2019 pole Niva, Vlasatice [BO] 19.02.2021
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 31.12.2018 Starý rybník, Pohořelice [BO] 18.02.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 10.4.2011 Hradecký rybník, Tovačov [PR] 18.02.2021
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 15.1.2015 řeka Morava, Uherské Hradiště [UH] 18.02.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 18.02.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 18.02.2021
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 11.2.2012 řeka Dřenice, Zlín (Příluky) [ZL] 19.02.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 18.02.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 18.02.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 18.02.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 18.02.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 18.02.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 18.02.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 18.02.2021
Polák velký (Aythya ferina) 18.02.2021
Polák malý (Aythya nyroca) 18.02.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 18.02.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 18.02.2021
Polák kaholka (Aythya marila) 18.02.2021
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 18.02.2021
Turpan černý (Melanitta nigra) 18.02.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 18.02.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 18.02.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) 18.02.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 18.02.2021
Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis) 9.5.2020 Prostřední rybník, Lednice [BV] 18.02.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 18.02.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 18.02.2021
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 18.02.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 18.02.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) 18.02.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 18.02.2021
Potáplice lední (Gavia immer) 2.12.2016 štěrkovna, Dolní Benešov [OP] 18.02.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 18.02.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 18.02.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 18.02.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 14.11.2015 Anínské jezero, Tovačov (Anín) [PR] 18.02.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 18.02.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 18.02.2021
Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) 5.9.2013 Svárovský rybník, Hulín (Záhlinice) [KM] 14.09.2021
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 27.7.2019 PR Věstonická nádrž, Strachotín [BV] 18.02.2021
Bukač velký (Botaurus stellaris) 18.02.2021
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 18.02.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 18.02.2021
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 15.7.2012 Němčický rybník, Hulín (Záhlinice) [KM] 18.02.2021
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 13.4.2014 Záhlinické louky, Hulín (Záhlinice) [KM] 18.02.2021
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 18.02.2021
Volavka bílá (Ardea alba) 18.02.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 18.02.2021
Volavka červená (Ardea purpurea) 27.8.2012 Němčický rybník, Hulín (Záhlinice) [KM] 18.02.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 18.02.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 18.02.2021
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) 10.11.2013 Hradecký rybník, Tovačov [PR] 18.02.2021
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 18.02.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 18.02.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) 18.02.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 18.02.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 18.02.2021
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 06.09.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 18.02.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 18.02.2021
Moták lužní (Circus pygargus) 18.02.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 18.02.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 18.02.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 18.02.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 18.02.2021
Orel královský (Aquila heliaca) 12.3.2015 rybník Nesyt, Sedlec [BV] 18.02.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 18.02.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 18.02.2021
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 8.9.2019 pole, Břest [KM] 19.02.2021
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 18.02.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 18.02.2021
Raroh velký (Falco cherrug) 18.02.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 18.02.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 18.02.2021
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 18.02.2021
Chřástal malý (Porzana parva) 11.4.2014 Němčický rybník, Hulín (Záhlinice) [KM] 18.02.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 18.02.2021
Lyska černá (Fulica atra) 18.02.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 18.02.2021
Drop velký (Otis tarda) 13.10.2019 pole Zadní díly, Ivaň [PV] 18.02.2021
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 30.7.2017 štěrkovna, Krčmaň [OL] 18.02.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 13.5.2015 rybník Bažantnice, Dubňany [HO] 18.02.2021
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 26.5.2012 Němčický rybník, Hulín (Záhlinice) [KM] 18.02.2021
Ouhorlík stepní (Glareola pratincola) 6.6.2021 pole U Studně, Bochoř [PR] 06.07.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 18.02.2021
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 24.5.2012 Němčický rybník, Hulín (Záhlinice) [KM] 18.02.2021
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 10.9.2021 pole Prostřední Díly, Uhřičice [PR] 14.09.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 18.02.2021
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 18.02.2021
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) 12.9.2021 Kozmické louky, Kozmice [OP] 14.09.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 18.02.2021
Jespák rezavý (Calidris canutus) 5.9.2015 Svárovský rybník, Hulín (Záhlinice) [KM] 18.02.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 18.02.2021
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 28.7.2016 štěrkovna, Krčmaň [OL] 18.02.2021
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 18.02.2021
Jespák šedý (Calidris temminckii) 18.02.2021
Jespák písečný (Calidris alba) 22.9.2016 malý Lužický rybník, Hodonín [HO] 18.02.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) 18.02.2021
Jespák malý (Calidris minuta) 18.02.2021
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 5.5.2013 Němčický rybník, Hulín (Záhlinice) [KM] 14.09.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 18.02.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 18.02.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 18.02.2021
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 18.02.2021
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 18.7.2015 Svárovský rybník, Hulín (Záhlinice) [KM] 14.09.2021
Koliha malá (Numenius phaeopus) 18.02.2021
Koliha velká (Numenius arquata) 18.02.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 18.02.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 18.02.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 18.02.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 18.02.2021
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 25.4.2014 Němčický rybník, Hulín (Záhlinice) [KM] 14.09.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 18.02.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 18.02.2021
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 26.5.2015 malý Písečný rybník, Hodonín [HO] 18.02.2021
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 22.9.2016 malý Lužický rybník, Hodonín [HO] 18.02.2021
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 26.8.2015 odkaliště cukrovaru, Vrbátky [OL] 18.02.2021
Chaluha velká (Stercorarius skua) 13.11.2021 VN Nechranice, Březno (Nechranice) [CV] 19.11.2021
Racek velký (Larus ichthyaetus) 11.11.2020 Hradecký rybník, Tovačov [PR] 19.11.2021
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 18.02.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 18.02.2021
Racek bouřní (Larus canus) 18.02.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 18.02.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 18.02.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 18.02.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) 18.02.2021
Racek mořský (Larus marinus) 7.1.2021 PR Věstonická nádrž, Pasohlávky [BO] 18.02.2021
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) 3.11.2020 sádky u Hradeckého rybníka, Tovačov [PR] 18.02.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 18.02.2021
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 18.02.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 18.02.2021
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) 29.4.2014 Pláňavský rybník, Hulín (Záhlinice) [KM] 14.09.2021
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 14.7.2014 Němčický rybník, Hulín (Záhlinice) [KM] 14.09.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) 18.02.2021
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera) 15.5.2012 Hradecký rybník, Tovačov [PR] 18.02.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 18.02.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 18.02.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 18.02.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 18.02.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 18.02.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 18.02.2021
Výreček malý (Otus scops) 23.4.2021 Olomouc (Nová Ulice) [OL] 24.04.2021
Výr velký (Bubo bubo) 06.09.2022
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 18.02.2021
Sýček obecný (Athene noctua) 18.02.2021
Puštík obecný (Strix aluco) 18.02.2021
Kalous pustovka (Asio flammeus) 18.02.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 18.02.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 18.02.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 18.02.2021
Vlha pestrá (Merops apiaster) 18.02.2021
Mandelík hajní (Coracias garrulus) 25.8.2021 pole Hájky, Vyškov (Brňany) [VY] 14.09.2021
Dudek chocholatý (Upupa epops) 18.02.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 18.02.2021
Žluna šedá (Picus canus) 18.02.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 18.02.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 18.02.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 18.02.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 18.02.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 18.02.2021
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 18.02.2021
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 18.02.2021
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 18.02.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 18.02.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) 18.02.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 18.02.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 18.02.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 18.02.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 18.02.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) 18.02.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 18.02.2021
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 29.4.2020 pole, Břest [KM] 19.02.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 18.02.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 18.02.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 18.02.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 18.02.2021
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 18.02.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 18.02.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 18.02.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 18.02.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 18.02.2021
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 21.5.2017 Němčický rybník, Hulín (Záhlinice) [KM] 14.09.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 18.02.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) 18.02.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 18.02.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 18.02.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 18.02.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 18.02.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 18.02.2021
Kos černý (Turdus merula) 18.02.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 18.02.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 18.02.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 18.02.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 19.02.2021
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 19.02.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 18.02.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 18.02.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 19.02.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 19.02.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 19.02.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 19.02.2021
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 06.07.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 19.02.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 19.02.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 06.07.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 19.02.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 19.02.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 19.02.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 18.02.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 18.02.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 19.02.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 18.02.2021
Lejsek malý (Ficedula parva) 06.09.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 19.02.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 19.02.2021
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 18.02.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 18.02.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 18.02.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 18.02.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 18.02.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 18.02.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 18.02.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 18.02.2021
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 4.12.2014 Soutěska, Klentnice [BV] 19.02.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 18.02.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 18.02.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 18.02.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 18.02.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 18.02.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 18.02.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 18.02.2021
Straka obecná (Pica pica) 18.02.2021
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 18.02.2021
Kavka obecná (Corvus monedula) 18.02.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 18.02.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 18.02.2021
Vrána černá (Corvus corone) 18.02.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 18.02.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 18.02.2021
Špaček růžový (Pastor roseus) 24.5.2018 Majetínská štěrkovna, Majtín [OL] 19.11.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 18.02.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 18.02.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 18.02.2021
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 18.02.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 18.02.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 18.02.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 18.02.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 18.02.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 18.02.2021
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 18.02.2021
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 19.02.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 18.02.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 18.02.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 18.02.2021
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 28.11.2015 pole Louky, Uherské Hradiště (Mařatice) [UH] 19.02.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 18.02.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 06.07.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 18.02.2021
Strnad malinký (Emberiza pusilla) 26.12.2016 pole, Citov [PR] 14.09.2021
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) 7.11.2020 rybník Prosňák, Jistebník [NJ] 18.02.2021
Husa tundrová (Anser serrirostris) 06.09.2022

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2024 WP Year List 2024 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 118 Renata Hasilová 131 Renata Hasilová 07.07.2024 Sedmihlásek hajní Vratislav Ježek
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 114 Birdwatching.cz 114 Birdwatching.cz 07.07.2024 Žluva hajní Vratislav Ježek
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 114 Vratislav Ježek 114 Vratislav Ježek 13.06.2024 Lejsek šedý Vratislav Ježek
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 97 Miroslav Horák 112 Miroslav Horák 13.06.2024 Ledňáček říční Vratislav Ježek
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 30.05.2024 Lejsek bělokrký Miroslav Horák
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 30.05.2024 Sedmihlásek hajní Miroslav Horák
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 30.05.2024 Břehule říční Miroslav Horák
257 Renata Hasilová 290 Renata Hasilová 30.05.2024 Rorýs obecný Miroslav Horák
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 30.05.2024 Ťuhýk obecný Miroslav Horák
235 Patrik 270 Martin Horyna 28.05.2024 Rákosník zpěvný Vratislav Ježek
227 Vratislav Ježek 264 Ondřej Beneš 17.05.2024 Pěnice slavíková Zdeněk Švajda
219 Vladimír Toman 248 Blancherose 17.05.2024 Pěnice hnědokřídlá Zdeněk Švajda
217 Martin Horyna 240 Vratislav Ježek 17.05.2024 Pěvuška modrá Zdeněk Švajda
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 12.05.2024 Bělořit šedý Vratislav Ježek
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 09.05.2024 Šoupálek krátkoprstý Miroslav Horák
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 09.05.2024 Pěnice slavíková Miroslav Horák
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 09.05.2024 Slavík obecný Miroslav Horák
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 09.05.2024 Jiřička obecná Miroslav Horák
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 08.05.2024 Volavka stříbřitá Renata Hasilová
145 Jiří Šantavý 189 Miroslav Horák 08.05.2024 Rákosník velký Renata Hasilová
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 08.05.2024 Rybák obecný Renata Hasilová
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 08.05.2024 Polák malý Renata Hasilová
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 08.05.2024 Slavík modráček Renata Hasilová
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 08.05.2024 Vodouš tmavý Renata Hasilová
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 08.05.2024 Vlha pestrá Renata Hasilová
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 08.05.2024 Tenkozobec opačný Renata Hasilová
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 08.05.2024 Rorýs obecný Renata Hasilová
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 08.05.2024 Slípka zelenonohá Renata Hasilová
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 08.05.2024 Holub skalní/domácí Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 07.05.2024 Rákosník velký Miroslav Horák