Na temnou stranu

  • neděle, 10 prosinec 2023 09:04

Sam Viles hlásí, že říjen byl pro WP úžasný. Norsko bodovalo druhým regionálním záznamem a samotné Corvo vidělo více než 200 jednotlivých nearktických suchozemských ptáků.

Přestože se jednalo o nezapomenutelný měsíc, kdy do Evropy dorazil jeden z největších přílivů amerických tuláků v historii, dva druhy z Dálného východu upoutaly hlavní pozornost. Důležité zprávy z Norska zahrnovaly lejska tmavobokého v 1. zimním šatu, který byl od 5. - 10. v Herdleværu a znamenal teprve druhý záznam pro WP, po prvním jeho výskytu v r. 2012 na Islandu. Další vynikající nález se týkal prvního jeřába kápového pro WP, který byl v září kousek na západ od pohoří Ural v oblasti Volžského rajónu v Rusku a stal se pátým druhem jeřábu zaznamenaným v regionu.

Sezóna 2023 zůstane dlouho v paměti, protože více než 200 jednotlivých nearktických suchozemských ptáků se postaralo o rekordní rok. K pozoruhodným říjnovým nálezům patřil pátý regionální záznam tyranovce východního dva zelenáčci běloocí, drozdec černohlavý, tři vlaštovky, drozd lesní a nečekaný objev nejméně 17 drozdů malých. Další nálezy zahrnovaly nejméně dva lesňáčky žluté, lesňáčka kaštanovoprsého, oranžovotemenného, černohlavého, pět lesňáčků lejskovitých, pět lesňáčků žlutohrdlých, lesňáčka olivového, tři černobílé, olšového, čtyři tangary šarlatové, pět dlaskovců řůžovoprsých, pět papežníků indigových, pět bobolinků kanadských, dva trupiáli baltimorští, lelka sokolího, tři kukačky deštové, sedm drozdů šedolících, dvě lindušky proměnlivé, káni americkou, dřemlík tundrový, lysku americkou, bukače severoamerického a kvakoše žlutočelého. Uf!

Na ostrově Flores hlavní pozornost vzbudili 25. Bukáček bažinný a lesňáček skvrnitý a dále tento ostrov navštívili lesňáček oranžovotemenný, olšový, žlutohrdlý, dlaskovec řůžovoprsý, dvě tangary šarlatové, papežník indigový, bobolink kanadský, dva drozdi šedolící a osm drozdů malých, linduška proměnlivá, rybařík pruhoprsý, vlaštovka pestrá, kvakoš žlutočelý, volavka zelenavá a velká, vodouš Wilsonuv a tři kolihy malé. Na ostrově Terceira byli dva drozdi malí, volavka velká, vodouš Wilsonuv a hejno čítající 55 jespáků tundrových. Na ostrově Pico se ukázali drozd malý a koliha hudsonská, na ostrově Faial lesňáček žlutokorunkatý a dlaskovec růžovoprsý a na ostrově São Miguel pak kachnička karolinská a jespák dlouhonohý.

Prvním záznamem pro pevninské Portugalsko byl 27. dlaskovec růžovoprsý v 1. zimním šatu poblíž Esmoriz. Z pevniny byli spatřeni dva tereji žlutonozí, zatímco na Madeiře se usadila překvapivě husa krátkozobá. Navzdory elektické směsici amerických tuláků na Azorech, nejúžasnější nearktický záznam měsíce ze všech míst, pocházel z Rumunska, kde byl 17. odchycen do sítě lesňáček oranžovotemenný v Chituc. Nebylo to jediné národní prvenství v tomto měsíci, protože 31. tam byl chycen budníček tlustozobý. Na Islandu bylo trio amerických suchozemců – lesňáček lejskovitý, drozd rezavoocasý a drozd malý. Celkový podzimní počet vlaštovek pestrých dosáhl 40 spatřených po celém Islandu, i když je zastínil národní první bělořit bělohlavý a nejméně tři modrušky tajgové. Do Evropy dorazili další dva drozdi malí – švédský druhý byl v Nabbelundu na ostrově Öland a německý čtvrtý na Syltu.

Podzimní příliv nearktických pěvců pokračoval na francouzském ostrově Île d’Ouessant, kde se objevili trupiál baltimorský, dva lesňáčci žlutí a zelenáček červenooký spolu s ťuhýkem hnědým a linduškou mongolskou, linduškou proměnlivou a vrabcem zlatým na ostrově Île de Sein. První novodobý záznam strnada zlatobrvého pro Francii byl předmětem pozornosti 27. na ostrově Groix, kde byl předešlý týden nalezen mrtvý terej červenonohý. Také byly objeveny nedávno uhynulé dvě kukačky detové, které byly třetím a čtvrtým francouzským záznamem. Francouzský druhý rorýs ostnitý se objevil 26. nad Plogoff , zatímco bartramie dlouhoocasá se krátce objevila v Capestangu. Poblíž Hyères byl chycen a okroužkován strnad rezavý, který byl třináctým záznamem v regionu, ale překvapivě čtvrtým francouzským.

V severozápadní Francii bylo hlášeno několik poláků vlnkovaných, z nichž největší hejno čítalo čtyři ptáky. Další pozorování zahrnovala přelétajícího tereje žlutonohého a keptušku stepní. Vrána černobílá se toulala po Normanských ostrovech, než se objevila v Normandii na Cap de la Hague. Na Normansých ostrovech byl také 31. terej žlutonohý u Jersey. Ve španělském Vigu se od 23. pravidelně objevoval lelek sokolí. Rybařík pruhoprsý zůstal v Lekeitiu, do Kantábrie přiletěl racek vnitrozemský v 1. zimním šatu a dospělý racek americký se vrátil zpět do Galicie. Buřňák Edwardsův 5. odměnil pozorovatele v Estaca de Bares s dalšími mořskými ptáky včetně tereje žlutonohéno a tří chaluh antarktických. Další zprávy ze Španělska zahrnovaly rákosníka plavého v Andalusii a tři plameňáky malé.

Tento měsíc bylo oznámeno, že vrabec zlatý byl přijat do kategorie A španělského seznamu a to na základě dvou ptáků, kteří byli začátkem letošního léta na Kanárských ostrovech. Jeden z nich, sameček na Gran Canarii, zůstal po celý říjen. Na Gibraltaru byl překvapivě nalezen mrtvý chřástal polní. Byl prvním potvrzeným záznamem na tomto území. Pravděpodobně nejsenzačnější pozorování strakapouda prostředního se odehrálo na ostrově Senja, který se nachází za polárním kruhem v nejsevernější části Norska a který je vzdálen více než tisíc kilometrů od předpokládaného pásma výskytu tohoto druhu. Ťuhýk hnědý byl překvapením na zahradě v Kirkenær, zatímco další norské nálezy se týkaly čírky sibiřské, kulíka pacifického a bramborníček sibiřský.

Mladistvá samička káně americké, která byla 26. ve Vejlerne, se stala prvním dánským záznamem a jinde v zemi byli hlášeni linduška mongolská, turpan hnědý, husa bělostná a ťuhýk hnědý. Záznam morčáka chocholatého z Gudhjemu na ostrově Bornholm, se může stát záznamem, díky němuž bude tento druh zapsán na dánský seznam. V Německu dominoval ostrov Helgoland, na kterém se objevil německý první bramborníček východoasijský a druhý drozd bělobrvý. Poblíž Curychu se vyskytoval první švýcarský bramborníček sibiřský. Dvě dospělé husy bělostné, z nichž jedna byla potvrzena kroužkováním v kanadském Nunavutu, migrovaly mezi Norskem a Belgií s husou krátkozobou a cestou přeletěly Dánsko a Nizozemsko.

V Belgii byl také kormorán malý a cvrčilka pruhovaná.  Lesňáček černobílý zůstal až do 2. v Zeebrugge. Krotký strnad zlatobrvý v Oost-Vlieland znamenal třetí nizozemský záznam v historii a druhý za poslední dva roky. Na nizozemském pobřeží byli rehek domácí a linduška mongolská a keptuška stepní byla ve Wildervanku. První polský terej žlutonohý přeletěl 1. Niechorze, zatímco budníček pruhohlavý v Albánii a husa bělostná nad Cape Põõsaspea v Estonsku znamenali oba druhé národní záznamy.

Na dvou italských ostrovech se tento měsíc objevili dva rehci severoafričtí a sameček drozda bělobrvého byl na sicilském ostrově Linosa. Na Kapverdách na ostrově Sal zůstala další měsíc husička vdovka a na Kypru byla hrdlička východní. První gruzínský bramborníček pestrý byl v Batumi a ve stejný den byl přítomen i skřivan východní. U izraelského Eilatu bylo zase pět buřňáčků východních. Kuvajčtí pozorovatelé si užili kavku a vracejícího se plameňáka malého.

birdwatching wp lejsek tmavoboky

Pouze s jedním předchozím záznamem v regionu WP, se tento lejsek tmavoboký, který byl přítomen v Norsku od 5. - 10., nepochybně zařadí mezi jedny z nejklasičtějších rarit spatřených kdekoliv v regionu WP během roku 2023.

birdwatching wp lesnacek belooky

Na azorský ostrov Corvo přiletělo během října neuvěřitelných 200 nebo více severoamerických suchozemských ptáků včetně dvou zeleňáčků bělookých.

birdwawatching wp strnad zlatobrvy

Po mnoha letech byl druhý twitchable strnad zlatobrvý cenným nálezem na nizozemském ostrově Vlieland.

birdwatching wp vlastovka pestrá

Tyto tři vlaštovky byly dalším významným vrcholem senzačního podzimu na ostrově Corvo.

zdroj: Birdwatch 12/2023

Naposledy změněno neděle, 10 prosinec 2023 09:18

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte